Ilmu Dunia Akhirat

Berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman seputar ilmu dunia dan ilmu akhirat

Hubungan Ilmu Kalam dengan Syariat

Dalam Islam, ilmu kalam adalah dasar yang diatasnya merupakan syari’at. Dalam Islam tanpa ilmu kalam sebagaimana syari’at tidak bisa tumbuh dan berkembang kalau tidak di bawah naungan lindungan akidah.

Maka syari’at tanpa ilmu kalam tak ubahnya bagai bangunan yang tergantung di awang-awang yang tiada mempunyai sandaran kekuatan moral, yang memberikan ilham supaya syari’at dihormati, dipatuhi dan dijalankan semestinya tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri.

Maka teranglah akidah dan syari’at memerlukan hubungan dan jalinan yang erat, sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Akidah pokok dan pendorong bagi syari’at.


Sedang syari’at adalah merupakan jawaban dan sambutan dari panggilan jiwa yang ditimbulkan oleh akidah. Dengan terjadilah jalinan yang erat ini, terbentanglah jalan menuju keselamatan yang telah disediakan Allah untuk hambanya yang beriman.

Maka dengan demikian, orang yang beriman dan mempunyai akidah, tetapi menyampingkan syari’at (meninggalkan amal shaleh) atau hanya mematuhi syari’at tetapi tidak menjunjung akidah maka orang itu bukanlah seorang muslim sejati dalam pandangan Allah. Orang itu bukan pula berjalan di sepanjang hukum Islam menuju keselamatan dan kejayaan.

Tag : Penjelasan ilmu kalam, hubungan ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan syariat
Show Comments