-->

Ilmu Dunia Akhirat

Berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman seputar ilmu dunia dan ilmu akhirat

Penjelasan Singkat Asal Mula Penyebab Penamaan Ilmu Kalam

Ilmu kalam dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma’mun (813-833) dari Bani Abbasiyah.

Adapun ilmu ini dinamakan sebagai Ilmu Kalam disebabkan oleh :

  1. Persoalan yang terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan hijriah ialah apakah kalam Allah (Al-Quran) itu qadim atau hadist. Karena itu, keseluruhan ilmu kalam ini dinamai dengan salah satu bagiannya yang terpenting.
  2. Dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran dan pengaruh dalil pikiran yang tampak jelas, dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang mempergunakan dalil naqli (Al-Qur’an dan Hadist), kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil pikiran.

Tag : Penjelasan ilmu kalam, penamaan ilmu kalam, penyebab penamaan ilmu kalam, asal mula ilmu kalam
Show Comments