[ADS] Top Ads

Asal Usul Sejarah Singkat Lahirnya Ajaran Aliran Muktazilah

Author
Published Januari 05, 2017
Asal Usul Sejarah Singkat Lahirnya Ajaran Aliran Muktazilah

Asal Usul Sejarah Singkat Lahirnya Ajaran Aliran Muktazilah

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai persoalan orang mukmin yang berdosa besar.

Menghadapi dua pendapat ini, Wasil bin Ata yang ketika itu menjadi murid Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal di Basra, mendahului gurunya dalam mengeluarkan pendapat.

Wasil mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya, orang itu bukan mukmin dan bukan kafir.

Setelah menyatakan pendapat itu, Wasil bin Ata meninggalkan perguruan Hasan al-Basri, lalu membentuk kelompok sendiri.

Kelompok ini dikenal dengan Muktazilah. Pada awal perkembangannya, aliran ini tidak mendapat simpati umat Islam karena ajaran Muktazilah sulit dipahami oleh beberapa kelompok masyarakat.

Hal itu disebabkan ajarannya bersifat rasional dan filosofis. Alasan lain adalah aliran Muktazilah dinilai tidak berpegang teguh pada sunah Rasulullah saw. dan para sahabat. Aliran baru ini memperoleh dukungan pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun, penguasa Bani Abbasiyah.

Tag : Asal usul, Sejarah singkat, Aliran muktazilah, Lahirnya ajaran muktazilah, Asal usul ajaran muktazilah

[ADS] Bottom Ads

Halaman

Copyright © 2021