[ADS] Top Ads

Sekte-sekte dalam Aliran Syiah

Author
Published Januari 10, 2017
Sekte-sekte dalam Aliran Syiah

Sekte-sekte dalam Aliran Syiah

Berikut ini adalah beberapa sekte aliran Syiah, di antaranya adalah sebagai berikut :

Sekte Kaisaniyah

Kaisaniyah adalah sekte Syiah yang memercayai Muhammad bin Hanafiah sebagai pemimpin setelah Husein bin Ali wafat. Nama Kaisaniyah diambil dari nama seorang bekas budak Ali yang bernama Kaisan.

Meskipun sekte Kaisaniyah telah musnah, tetapi kebesaran dan kehebatan nama Muhammad bin Hanafiah masih dapat dijumpai dalam cerita-cerita rakyat. Misalnya. hikayat melayu yang terkenal dengan nama Hikayat Muhammad Hanafiah. Hikayat ini telah dikenal di Malaka sejak abad ke-15 M.

Sekte Zaidiyah

Sekte ini memercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husein Zainal Abidin sebagai pemimipin setelah Husein bin Ali wafat.

Dalam Syiah Zaidiyah, seseorang dapat diangkat sebagai imam apabila memenuhi lima kriteria. Kelima kriteria itu adalah keturunan Fatimah binti Muhammad saw., berpengetahuan luas tentang agama, hidupnya hanya untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata, dan berani.

Selain itu, sekte ini mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Sekte Imamiyah

Sekte ini adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw. telah menunjuk Ali bin Abi Talib menjadi pemimpin atau imam sebagai pengganti beliau dengan petunjuk yang jelas dan tegas.

Oleh karena itu, sekte ini tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Usman. Sekte Imamiyah pecah menjadi beberapa golongan.

Golongan terbesar adalah golongan Isna Asy'ariyah atau Syiah Dua Belas. Golongan kedua terbesar adalah golongan lsmailliyah.

Tag : Aliran syiah, Sekte aliran syiah, Sekte kaisiniyah, Sekte Zaidiyah, Sekte imamiyah

[ADS] Bottom Ads

Halaman

Copyright © 2021